top of page

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
 
Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen.
 
Elke leerling heeft het wel eens moeilijk en meestal gaat dat gelukkig ook weer over. Maar als het blijft duren, dan is hulp echt welkom.
Als leerling heb je steeds recht op uitleg over deze hulp en word je als vanzelfsprekend ook betrokken bij de verschillende stappen.
Als de school ons vraagt om je te begeleiden en je bent minstens 12 jaar, vragen we je toestemming.

 

In een CLB werken (ortho-)pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, schoolartsen en verpleegkundigen.


Welk team jouw school begeleidt, vind je hier.

De onthaalmedewerker is voor zowel jou als de school de eerste aanspreekpersoon.

Soms is er nood aan intensievere begeleiding en verwijst de onthaalmedewerker je door naar een trajectbegeleider. Artsen en verpleegkundigen zorgen voor de medische onderzoeken en opvolging, vaccinaties en volgen besmettelijke ziektes op.


De verschillende teamleden werken samen, elk vanuit hun eigen deskundigheid. We werken als CLB op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.


Je kan dus zeker ook los van de school bij ons terecht. 
Kunnen wij je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen

two-little-girls-colored-wall-with-speech-icons.jpg
Waarvoor?
mother-daughter-bed-looking-papers.jpg

CLB Dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier.
Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan enkele regels:

  •   in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding

  •   de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld

  •   het beroepsgeheim en het "decreet rechtspositie minderjarigen"
      (zie www.rechtspositie.be) worden gerespecteerd

Gedetailleerde informatie over de geldende regelgeving kan je op het CLB bekomen.
We houden je dossier in het CLB nog minstens 10 jaar na het laatste algemeen medisch onderzoek bij.

Tot je 12 jaar bent, mogen je ouders of voogd je dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag je meestal na een voorafgaandelijke vraag je dossier inkijken.

Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen.Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. 

 

Een dossier inkijken gebeurt altijd samen met een  gesprek waarin we meer uitleg geven. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Dossier

Schoolverandering?

Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar de CLB-medewerker met wie die school samen werkt.


Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen.
Wil je niet dat het hele dossier doorgegeven wordt dan kan je je daar schriftelijk tegen verzetten, binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school.


Sommige gegevens geven we verplicht door zoals identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

group-kids-going-school-together.jpg
Schoolverandering
bottom of page